Количка (празна) 0
Нови Промоции Магазини

Фирма Автокомплект ООД - собственик на www.fauto.bg, декларира, че Вашите лични данни се събират и използват, в съгласие с действащите разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и новият регламент по GDPR с директива 2016/679. 

 Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Чрез направена поръчка в нашият сайт, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за набиране, 

обработка и съхраняване на лични данни Вие автоматично и доброволно предоставяте и 

давате своето съгласие администраторът на лични данни и служителите, 

обработващи лични данни в Fauto.Bg ф-ма Автокомплект ООД, да обработват личните Ви данни с

 цел изпращане на поръчаните продукти, чрез куриерска фирма и сте запознати с целите на 

обработване на личните Ви данни. Те не се предоставят на трети лица. 

Предоставена е възможност на всеки клиент, да въведе само име, фамилия и телефон за връзка, 

като информация, като e-mail и адрес не е задължителна опция, и се предоставя доброволно от клиента,

 с цел негово удобство при повторна поръчка. Предоставена е възможност, 

на потребителите при тяхно желание да се изтрият профилите и всичките им данни, като име, фамилия, адрес и 

IP от където е пусната поръчката.

Fauto.Bg употребява бисквитки за да запази информация за предпочитанията на посетителите си,

да съхранява специфична за потребителя информация, относно кои продукти посещава, 

и за да оптимизира съдържанието на уеб страницата според типа на браузъра и допълнителните данни, 

изпращани от браузъра и да подобри услугите си.

 

Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, като в чл.4, ал.1 от закона е определено само в кои случаи е допустимо обработване на личните данни на физическите лица.

Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изрично урежда хипотезите, при наличието на които се допуска обработването на лични данни, а именно:

1.обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;

2.физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

3.обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

4.обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

5.обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

6.обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

7.обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

В ЗЗЛД са регламентирани принципите, които администраторите на лични данни следва да спазват при обработване на данните. Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:

- да ги обработва законосъобразно и добросъвестно;

- да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- да ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

Изпращайки този формуляр, приемам, че въведените данни се използват от Fauto.BG. 

Вашите лични данни, ще бъдат защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица и се управляват съгласно GDPR.

Имате право да променяте цялата лична информация, намираща се на страницата "Моят профил".

За всяка друга молба, по отношение на корекцията или изтриването на вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез нашата страница за контакти. Ще прегледаме заявката ви и ще отговорим възможно най-скоро.